Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Αντώνης Κόντος: Ξεκίνησα να τρέχω σε αρκετά μεγάλη ηλικία


2/2/2020 Ξεκίνησα να τρέχω σε αρκετά μεγάλη ηλικία πριν από εφτά χρόνια συμμετέχοντας απευθείας στον καθόλου εύκολο ορεινό αγώνα <<Μονοπάτι Παρνασσού>> στα 24 χιλ. το 2013.....