Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Η συγκέντρωση συμμαθητών, πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια το Σάββατο


Μια κάπως ξεχωριστή, επιμελημένη, διευρυμένη με αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις και ιδιαίτερα εγκάρδια συγκέντρωση παλιών συμμαθητών, πραγματοποιήθηκε στην Αμφίκλεια το Σάββατο 17.09.2016{απόγευμα}.  Αφορούσε εκείνους που συμπορεύτηκαν Σχολικά στο τοπικό Γυμνάσιο – Λύκειο από το 1963 έως το 1969......

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Καλή Σχολική Χρονιά

…….. Είχεν απαιτήσει από την Εφορευτικήν Επιτροπήν την αποβολήν, ως «ανεπιδέκτου μαθήσεως», του Γιαννιού του Βρυκολακάκη, του Στρατή του Χατζηδημήτρη, και δύο ή τριών άλλων, αλλ’ εις τούτο εύρε την επιτροπήν αντιπράττουσαν......

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Η ιστορία του Γυμνασίου Αμφίκλειας

Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας ιδρύθηκε και λειτούργησε το Σεπτέμβριο του 1921. Αρχικά διδακτικό κτίριο ήταν το οίκημα Οικονόμου δίπλα στο Δημοτικό σχολείο.....